پیامکی به سوی خدا شماره 53 : پناهم باش تا مظلوم روزگار نباشم!

پروردگارا!

http://8pic.ir/images/66468646613522855230.jpg

پناهم باش تا مظلوم روزگار نباشم!
رهایم نکن تا اسیر دست روزگار نگردم!
یاورم باش تا محتاج روزگار نشوم!
بال و پرم باش تا مصلوب این روزگار نباشم!
همدمم باش تا تنهای این روزگار نمانم!
مهربانم باش تا به دنبال نامهربانی روزگار نروم!
عاشقم بمان تا عاشق این روزگار پست و بی حیا نشوم!
و
خدایم بمان تا بندۀ این روزگار نگردم!

http://8pic.ir/images/03780433751794128841.png

الهی

مخلوق تو ، شکر نعمت های تو کنند 

من شکر ِ بودن تو کنم

نعمت ، بودن توست

/ 1 نظر / 39 بازدید
عرفان

آمین یارب العالمین