# خدا

پیامکی به سوی خدا شماره 36 : خداوندا! وقتی قلب*هایمان* کوچک*تر از غصه*هایمان*

خداوندا...وقتی قلب*هایمان* کوچک*تر از غصه*هایمان* میشودوقتی نمیتوانیم* اشک*هایمان* را پشت* پلک*هایمان* مخفی کنیم*... و بغض*هایمان* پشت* سر هم* میشکندوقتی احساس* ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 32 بازدید

پیامکی به سوی خدا شماره 16 " گفتم : خدایاااااااااااااااااااااا من هم دل دارم

پیامکی به سوی خدا شماره 16 " گفتم : خدایاااااااااااااااااااااا من هم دل دارم   گفتم : خدایاااااااااااااااااااااا من هم دل دارم من هم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 23 بازدید