# خدا

پیامکی به سوی خدا شماره 36 : خداوندا! وقتی قلب*هایمان* کوچک*تر از غصه*هایمان*

خداوندا...وقتی قلب*هایمان* کوچک*تر از غصه*هایمان* میشودوقتی نمیتوانیم* اشک*هایمان* را پشت* پلک*هایمان* مخفی کنیم*... و بغض*هایمان* پشت* سر هم* میشکندوقتی احساس* ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 33 بازدید

پیامکی به سوی خدا شماره 30" وقتی که ........ "

وقتی که ...   وقتی که قلب‌هایمان‌ کوچک‌تر از غصه‌هایمان‌ میشود،وقتی نمیتوانیم‌ اشک هایمان ‌را پشت‌ پلک‌هایمان‌ مخفی کنیم‌ و بغض هایمان ‌پشت‌ سر هم‌ میشکند ...وقتی ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 33 بازدید